Frank de Brouwer

Frank de Brouwer, in 1964 geboren autodidact trok zich als kind al vaak terug om alles te tekenen wat hij meemaakte. Het was echter pas na een zwaar auto-ongeval in 1991 dat hij begon met schilderen. Het schilderen of zoals hij het noemt 'verhaaltjes vertellen met plaatjes' is vaak gebaseerd op eigen ervaringen. Naast zijn vrolijke werk dat zich onderscheidt door zijn uitbundige en krachtige kleurgebruik en de kinderlijke onschuld die ervan uit gaat, schuwt hij het dan ook niet om, als tegenwicht, over maatschappelijk beladen thema's als huiselijk geweld, kindermishandeling, angsten of de druk van de westerse prestatiemaatschappij te schilderen.

Hij schildert voornamelijk in twee stijlen maar wenst zich hier niet in vast te leggen en blijft experimenteren met andere stijlen en materiaalgebruik waarbij vaak verrassende creaties ontstaan. Hij maakt steeds vaker werken in opdracht waardoor, zoals hij het noemt, kunstwerken op maat ontstaan. Karel Appel/COBRA, de kindertekening en in een later stadium het 'street-art' en 'art brut' vormen een duidelijke inspiratiebron.

Bekijk ook: Karim Marquez, Karin Vermeer en Krin Rinsema.

Frank de Brouwer

Kunstwerken van Frank de Brouwer

5 kunstwerken

Sorteren op: