Chris ten Bruggen Kate

De wieg van Chris ten Bruggen Kate (1920 – 2003) stond in Utrecht. Hij was een gevoelig kind, dat van jongs af aan tekende. Vooral paarden hadden zijn grote belangstelling. Na schooltijd was hij veelal te vinden in stalhouderijen en paardenstallen. Zijn moeder, die weduwe was, maakte zich daardoor veel zorgen om haar enig kind. Na de lagere school en de Mulo stuurde zijn voogd hem naar de zeevaartschool in Den Helder, waar hij echter weinig voor voelde. Hij wilde immers alleen maar kunstschilder worden, hetgeen zijn voogd hem met klem afraadde. Maar uiteindelijk gaf hij toch toe. Helaas voor Chris niet naar de Academie - dat vond zijn familie niet goed - maar naar Nunspeet bij een particuliere leraar. Deze uit Rotterdam afkomstige tekenaar en schilder is van grote invloed op zijn verdere leven geweest. Hij studeerde er vier jaar, van 1937 tot 1941. Daarna bleef de jonge schilder Nunspeet trouw.

De schilders Carel Willink en Jos Lussenburg en de Amsterdamse dichter Jacques van Hattum waren van grote invloed op zijn vorming. Hij sloot zich aan bij de plaatselijke schilderclubs en al spoedig bij het Palet in Zwolle, waarvan hij erelid is. In 1976 werd hij uitgenodigd lid te worden van de Amsterdamse beroepskunstenaarsvereniging Sint Lucas. Chris ten Bruggen Kate exposeerde zijn werk door het gehele land, maar ook daarbuiten. Zijn schilderijen hangen in vele particuliere verzamelingen in Nederland, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland en België. Aanvankelijk moest hij een deel van zijn levensonderhoud verdienen met het schrijven in plaatselijke en landelijke bladen. In het weekblad De Spiegel verschenen vele artikelen van zijn hand over de schoonheid en het wild van de Veluwe.

Niet alleen de schilderkunst maar ook de poëzie had zijn warme belangstelling. Hij publiceerde gedichten en korte verhalen. "Eigenlijk zijn ook mijn schilderijen poëzie", zei hij eens. De kunstwerken van Chris ten Bruggen Kate zijn te koop en te huur bij IQ Kunstuitleen en Galerie via onze kunstuitleen. Voor bedrijven bieden wij onze kunstuitleen voor bedrijven aan. Meer informatie? Bel, mail of kom gerust langs aan de Marsweg 42 in Zwolle.

Kunstwerken van Chris ten Bruggen Kate

0 resultaten

Sorteren op: