Chris ten Bruggen Kate

De wieg van Chris ten Bruggen Kate stond in Utrecht. Op 10 juni 1920 werd hij geboren. Hij was een gevoelig kind, dat van jongs af aan tekende. Vooral paarden omdat die zijn grote belangstelling hadden. Na schooltijd was hij steeds te vinden in stalhouderijen en paardestallen. Zijn moeder, die weduwe was, maakte zich daardoor veel zorgen om haar enig kind. Na de lagere school en de Mulo stuurde zijn voogd hem naar de zeevaartschool in Den Helder, waarvoor hij echter weinig voelde. Hij wilde immers alleen maar kunstschilder worden, hetgeen zijn voogd hem met klem afraadde. Maar uiteindelijk gaf hij toch toe. Helaas voor Chris niet naar de Academie - dat vond zijn familie niet goed - maar naar Nunspeet bij een particuliere leraar. Deze uit Rotterdam afkomstige tekenaar en schilder is van grote invloed op zijn verdere leven geweest. Hij studeerde er vier jaar, van 1937 - 1941. Daarna bleef de jonge schilder Nunspeet trouw. De schilders Carel Willink en Jos Lussenburg en de Amsterdamse dichter Jacques van Hattum waren van grote invloed op zijn vorming. Hij sloot zich aan bij de plaatselijke schilderclubs en al spoedig bij "Het Palet" te Zwolle waarvan hij sinds kort erelid is. In 1976 werd hij uitgenodigd lid te worden van de Amsterdamse beroepskunstenaars vereniging"Sint Lucas". Chris exposeerde zijn werk door het gehele land, maar ook daarbuiten. Zijn schilderijen hangen in vele particuliere verzamelingen in Nederland, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland, Zwitserland en Belgiƫ. Aanvankelijk moest hij een deel van zijn levensonderhoud verdienen met het schrijven in plaatselijke en landelijke bladen. In het weekblad "De Spiegel" verschenen vele artikelen van zijn hand over de schoonheid en het wild van de Veluwe. Niet alleen de schilderkunst maar ook de poezie had zijn warme belangstelling. Hij publiceerde gedichten en korte verhalen. "Eigenlijk zijn ook mijn schilderijen poezie", zei hij eens.

Kunstwerken van Chris ten Bruggen Kate