Anton Heyboer

Anton Heyboer (1924 - 2005) is bij de meeste Nederlanders bekend als de excentriekeling, die er in zijn boerderijtje ergens in de polder vier vrouwen op na houdt. En inderdaad, polygamie is voor deze kunstenaar de normaalste zaak van de wereld, terwijl de meeste 'medelanders' deze vorm van samenleven als iets verderfelijks zien. Waarschijnlijk zijn er maar weinig mensen die dat nu nog weten, maar Heyboer is niet door zijn 'uitspattingen' bekend geworden. Zijn beroemdheid dankt hij aan zijn artistieke kundigheden. Heyboers werk wordt gekenmerkt door min of meer gestileerde tekeningen. Veelal niet meer dan de omtrek van een figuur. Een techniek die je vaak tegenkomt bij primitieve volkeren en kinderen. Aan de meer traditionele schilderkundige middelen als perspectief en detaillering wordt door Heyboer over het algemeen niet veel aandacht geschonken.

Kunstwerken van Anton Heyboer