Ad Verstijnen

De kunstenaar omschrijft zijn werk met de volgende woorden: Altijd de andere kant op. Slingeren, vol plezier, heen en weer tussen fantasie en werkelijkheid. Het optimisme schuifelt mij naar voren in een avontuur van creativiteit, waarbij verworvenheden zoveel mogelijk worden vermeden. Meestal ga ik uit van niets. Soms staat een landschap, dan weer een kindertekening centraal. Ik wil grensverleggende waarden aftasten, opvallend werk maken, zodanig dat ik vooral de verwondering en de aandacht van mezelf tref. Wat ik doe heeft geen enkel houvast. Misschien is het de zin van de onzin? Het werk wordt in ieder geval zinvol als het binnen mijn slingeren past. Een heldere uitstraling, een heftige dynamiek, felle kleuren en een soort ruimtelijkheid zijn daarvoor belangrijk. Altijd met alle intentie bezig zijn en dan weer afstand nemen. De worsteling zal blijven.

Kunstwerken van Ad Verstijnen