Eric Couzy

Erik Couzy is kunstschilder, houtsnijder, metaalbewerker en uitvinder. De opmerkelijke veelzijdigheid aan vaardigheden stelt hem in staat kunstwerken te vervaardigen die stuk voor stuk uniek zijn en uitblinken door gedetailleerdheid. Couzy slaagt er bovendien in veel van zijn werk interactief te maken./n/n/n/nHij verwerkt eigen - vaak moeilijk te doorgronden - uitvindingen in zijn objecten. Het is een bewuste keuze van de kunstenaar om met zijn werk emoties en vraagtekens op te roepen. Eigenlijk is de kunst die Couzy maakt op dezelfde wijze ontstaan. De technieken die hij hanteert zijn veelal onbeproefd en de gereedschappen die hij gebruikt zelf ontworpen.

Kunstwerken van Eric Couzy